Otwock


Dąbrowiecka Góra

15 sierpnia w dzień Wojska Polskiego nasza trzyosobowa drużyna wybrała się na bunkry Dąbrowiecka Góra należące do linii umocnień Przedmoście Warszawskiego. Chcieliśmy zobaczyć odrestaurowany bunkier. Wiedzieliśmy, że tego dnia będzie udostępniony do zwiedzania. Bunkrami tymi opiekuje się Stowarzyszenie na rzecz zabytków fortyfikacji „Pro Fortalicium” www.profort.org.pl.